Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Το σημερινό "ψηφιακό" σχολείο

Παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων, περίπου το 97% του συνόλου των μονάδων, είναι συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο, παραμένουν απογοητευτικά τα στοιχεία αξιοποίησης και χρήσης.
Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα:
* Μόνο το 6,5% των μαθητών έχουν υπολογιστή στο σχολείο.
* Το 35% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) για τα μαθήματά τους. Την ίδια στιγμή ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 74%.
* Το 31% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ή σχεδόν καμία εμπειρία στη χρήση των ΤΠΕ. Στο 7% ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε.
* Το 40% των σχολείων έχουν δική τους ιστοσελίδα, αλλά εκτιμάται ότι μόλις 10-15% είναι ενεργές.
* Το 1,4% μόλις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και το 3, 7% της Δευτεροβάθμιας έχουν ενεργή ιστοσελίδα στο ΠΣΔ.
Πηγή: Ελευθεροτυπία 9 - 10 - 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου