Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Οι μαθητές βαθμολογούν και προτείνουν

Το 1ο διδακτικό τρίμηνο τελειώνει και οι μαθητές δυο τυχαίων τμημάτων του σχολείου μας (Β3 & Β1) κλήθηκαν μέσα από ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο να αξιολογήσουν τις διάφορες παραμέτρους του μαθήματος της μουσικής. Αυτό έχει διπλή ωφέλεια: απ' τη μια να εκφράσουν οι μαθητές ελεύθερα θετικές ή αρνητικές απόψεις, γνώμες, κριτικές, προτάσεις και προβληματισμούς κι απ' την άλλη ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων σαν ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης του διδακτικού του έργου, να πάρει πληροφορίες και να αξιοποιήσει τις προτάσεις των μαθητών.
Στην Β' Γυμνασίου διδάσκεται κυρίως εθνομουσικολογία, με αρκετές όμως προεκτάσεις (σημειογραφία, ωδική, κ.α).
Αναλυτικότερα:
Το μάθημα της μουσικής ως τώρα φάνηκε ενδιαφέρον (85%) έως και συναρπαστικό (13%) σχεδόν σε όλα τα παιδιά, με ελάχιστες εξαιρέσεις που τους φάνηκε κουραστικό (1%) ή και ανιαρό (1%). Κανείς όμως δεν το θεωρεί αδιάφορο (0%).
Ο τρόπος που γίνεται το μάθημα αξιολογείται ως ενδιαφέρων (60%) ή και συναρπαστικός (40%) ενώ φαίνεται ότι κανείς δεν βαριέται, ούτε κουράζεται ούτε αδιαφορεί. Τα παιδιά σημειώνουν ότι σημαντικό ρόλο παίζουν σ' αυτό οι καινοτόμοι τρόποι διδασκαλίας (ηλ. υπολογιστές, μουσικά παιχνίδια, κιναισθητικές δραστηριότητες, βιωματικός τρόπος μάθησης, κ.α.)
Η ύλη και τα μαθήματα (εθνομουσικολογία) φαίνονται βασικά ενδιαφέροντα (90%), κάποια παιδιά όμως κουράζονται (7%) και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις τα θεωρούν ανιαρά (2%) κι αδιάφορα (1%).
Ως προς τα σχολικά βιβλία: το "Βιβλίο Μαθητή" θεωρείται μάλλον εύκολο (75%) κι ενδιαφέρον (25%) ενώ σε κάποιους είναι βαρετό (3%) ή κακογραμμένο (2%). Παρόμοιες περίπου είναι και οι απόψεις για το "Τετράδιο Εργασιών".
Το εργαστήριο μουσικής, όπου γίνεται το μάθημα, όλοι οι μαθητές συμφωνούν (100%), ότι είναι σωστα διαμορφωμένο και σωστά εξοπλισμένο κι ότι εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθήματος. Στο εργαστήριο οι μαθητές κάθονται με διαφορετικούς τρόπους, άλλοτε κυκλικά χωρίς θρανία, άλλοτε ομαδοσυνεργατικά σε ομάδες των 5-6 ατόμων ή όπως εξυπηρετεί κάθε φορά τις ανάγκες του μαθήματος. Σχεδόν όλοι οι μαθητές συμφωνούν με τη διάταξη της τάξης (84%) ενώ κάποιοι αναγνωρίζουν ότι δημιουργούνται κάποια προβλήματα κυρίως από κακές συμπεριφορές των συμμαθητών τους (10%). Υπάρχει κι ένα μικρό ποσοστό (6%) που θα ήθελε το μάθημα να γίνεται με την παραδοσιακή ταξιθεσία.
Στο σχολείο μας τα τελευταία χρόνια λειτουργεί το μουσικό ηλ. περιοδικό "Το Μινοράκι". Οι μισοί μαθητές (50%) το επισκέπτονται πολλές φορές, άλλοι συχνά (30%), κάποιοι μόνο μια φορά (13%) ενώ κάποιοι ποτέ (7%). Οι τελευταίοι αναφέρουν ότι δεν έχουν υπολογιστή ή σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι τους κι έτσι είναι δύσκολη η πρόσβαση. Από φέτος λειτουργεί και η ηλ. τάξη "η-τ@ξη" που για κάθε τμήμα ξεχωριστά έχει το βιβλίο ύλης, πρόσθετες ασκήσεις, ανακοινώσεις, κ.α. Εδώ τα ποσοστά πρόσβασης είναι αντιστρόφως ανάλογα απ' ό,τι στο "Μινοράκι".
Τέλος, για τη συμμετοχή των μαθητών στα μουσικά σύνολα του σχολείου (χορωδιακά, ορχηστρικά, κ.α.), τα οποιά γίνονται πάντα εκτός ωραρίου σχολείου, το ποσοστό συμμετοχής είναι περίπου στο 20% και το κύριο κίνητρο είναι η αγάπη για τη μουσική. Από τα παιδιά που δεν συμμετέχουν, η συντριπτική πλειοψηφία (90%) αναφέρουν ότι θα το ήθελαν αλλά δεν έχουν ελεύθερο χρόνο.
Εκτός ερωτηματολογίου κάποιοι μαθητές σημειώνουν ότι η μουσική ως μάθημα τους φτιάχνει τη μέρα, τους δίνει χαρά, εκτιμούν θετικά την χρήση των νέων τεχνολογιών, ενώ επισημαίνουν ότι θα ήθελαν η μουσική να είναι περισσότερο από μια ώρα την εβδομάδα.

Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι... αρκεί να το θέλουμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου